GDPR

GDPR – Vår personuppgiftspolicy

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Du har alltid möjlighet att ta del av dina personuppgifter och att få dem rättade eller raderade.

Du kan avsäga dig utskick av information som t ex nyhetsbrev via e-post. Det gör du i samband med att du får ett utskick från oss.

Information om vilka personuppgifter vi hanterar

Personuppgifter är de uppgifter vi sparar för att kunna identifiera dig som kund och hantera vår relation med dig som kund på ett professionellt sätt. De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Det är uppgifter som adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och faktureringshistorik.

Vi för även behandlingskort på våra permanent och färgkunder där vi skriver in verkningstider och spol och färgval.

Hur vi hanterar och använder personuppgifter

Alla personuppgifter om kunder samlas i vårt affärssystem och boknings system. Utöver detta har vi ingen registrering eller separata noteringar om enskilda kunder. Personuppgifterna används för att vi ska kunna fakturera, hantera betalningar och för att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen.

Så samlar vi in uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du  besöker oss som kund.

Hur länge personuppgifter sparas

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för att kunna bibehålla en löpande kundrelation och endast i det syfte som uppgifterna samlades in från början. Om en kund är inaktiv i 5 år tas informationen bort.

Till vem uppgifterna lämnas ut

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part

Dessa uppgifter hanteras endast av oss på salongen och lämnas inte ut till obehöriga.

Kommunikation med dig som kund

Vi använder personuppgifter vid kommunikation med dig, t ex i form av nyhetsbrev som skickas via e-post eller om du har valt att svara på kundundersökningar som vi har skickat till dig eller som du tagit del av på annat sätt.
All e-postkommunikation raderas efter att syftet med kommunikationen är uppfyllt.

 

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA TID ONLINE